თვის დამგეგმავი

თვის დამგეგმავის შევსება გვეხმარება, რომ არსებული დატვირთვის ფონზე გავითვალისწინოთ, როდის შეიძლება მიზნის მისაღწევად საჭირო თვის მანძილზე დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება, რამდენად ეფექტურია, მათი ამ კონკრეტულ დღეს ან დროს გათვალისწინება და ხომ არ არის საჭირო ჩვენს გეგმებში გარკვეული ცვლილებების შეტანა.

ფორმის მეორე ნაწილი კი გვაძლევს საშუალებას ყოველი თვის ბოლოს შეფასოთ თუ რა იყო თვის მანძილზე ჩვენი მიზანი, მისი რამდენი პროცენტი იქნა შესრულებული და რა შეიძლება შეიცვალოს ან გაკეთდეს უკეთესად შემდეგ თვეში.  

შეიძინეთ ფორმა, ჩამოტვირთეთ, გამარტოვდით და პირველ რიგში დაწერეთ თქვენი ამ თვის მიზნები, შემდეგ მიუთითეთ თარიღები და ამ თარიღებში განსახორციელებელი აქტივობები. თვის ბოლოს კი შეაფასეთ რამდენად მიაღწიეთ მიზანს და რისი გაკეთება შეიძლებოდა უკეთესად.  

2,49 

შეძენის შემდგომ მიიღებთ PDF ფაილის ჩამოსაწერ ლინკს მეილზე, რომელიც ასევე თქვენი პროფილის გვერდზე იქნება განთავსებული